10.815 gràcies!!!

Aquest post l’hauria d’haver escrit ahir, però entre el cansament i altres coses que no venen al cas, no vaig tenir temps de fer-ho, i volia que fos una miqueta especial. A veure com me surt…

Ahir, dia 19 d’octubre, va ser el primer “cumple” del blog. Com passa el temps! Ja ha fet un any d’ençà que vaig començar amb aquest espai, que encara, tot i el temps que ha passat, no ser definir.

Vaig començar sense un objectiu clar, o no, segons es miri. La meva idea era, i és, la de tenir un espai on expressar-me de qualsevol cosa que m’interessi, o que cregui que pot ser útil, o que necessiti contar o que me cridi l’atenció i vulgui compartir. I de moment, continuam així, una mescla de coses en un espai que no es pot encasellar, perquè no és ben bé un blog de maternitat, tot i les històries dels nins, tampoc no és un blog de cuina, malgrat les receptes, ni és un blog de fer punt, a pesar de les bufandes.

El fet de no tenir una temàtica concreta, o centrar-me en un àmbit determinat, va ser una de les coses que me criticaren al principi, i se que tenien (i tenen) raó, però continuu pensant que no se tant de res com per poder dedicar el blog en exclusiva a una sola cosa. I, a més, tenc interessos tan variats, que me costa deixar segons quines coses fora. Podríem dir que és un blog dispers, com jo mateixa. És un blog personal, el meu blog, i crec que el seu nom ve a ser una declaració d’intencions, aquí hi cap tot lo que tenc al cap…

Durant aquest temps el blog ha canviat de disseny i he reorganitzat vàries vegades el menú, per a què sigui més senzill (o al manco aquesta és la intenció) per a tots aquells que el visitau. He intentat millorar les imatges i cuidar els continguts, no sempre amb èxit. Se que al principi postejava més sovint, supòs que perquè era la novetat, però ara ho faig quan tenc alguna cosa a dir (i a vegades ni això, que com ja us he dit al començament, aquest post hauria d’haver sortit ahir).

Malgrat tot això, o precisament gràcies a això, us he de donar les gràcies, a tots els i les que en un moment o altre heu passat per aquí. 10.815 gràcies, una per cada una de les visites que he rebut al llarg d’aquest any, repartides en els 164 posts. Gràcies a tots els que us heu pres la molèstia de llegir les meves queixes, reflexions, preocupacions i neures vàries, de riure amb les històries i ocurrències de na Júlia i en Tomeu, d’intentar posar en pràctica alguna de les receptes, d’ajudar-me a escollir patrons i moltíssimes coses més.

Com fan els bloggersmés professionals, volia fer alguna cosa especial per celebrar aquest cumple, però al final no se m’ha ocorregut res més que això, agrair-vos a tots que passeu per aquí i que tengueu una estoneta per a llegir i comentar. Intentaré l’any que ve (sí arribam al segon cumple), tenir alguna cosa preparada. Per enguany ho haurem de deixar així: GRÀCIES! 10.815 GRÀCIES!

10,815 thanks

This post should have been written yesterday, but between tiredness and other things that are beside the point, I did not have time to do it, and wanted it to be a bit special. Let’s see if I can do it…

Yesterday, October 19, was the first birthday of this blog. How time flies! It has already been a year since I started with this space, and despite all this time, I still don’t know how to define it.

I started without a clear objective or not, it depends. My idea was, and is, to have this space to express myself about anything that interests me or that I think it would be helpful, or I need to tell or something that caught attention and I want to share. And now, I still have a mixture of things in space that can not be tagged, because it is not really a motherhood blog, despite all the stories of the children, is not a cooking blog, despite the recipes nor a knitting blog, despite scarves.

The fact of not having a specific theme or focusing on a specific area, was one of the things that I was criticized for at the beginning, and I know that they were (and are) right, but I still thing that I don’t know enough of a single think to focus the blog on it. And besides, I have such varied interests, which makes more difficult to choose what has to be left out. We could say that the blog is scattered, just like myself. This is a personal blog, my blog, and I think its name is sort of a statement, this is the place for what’s in my head…

During this time the blog design has changed several times and I’ve rearranged the menu, to make it easier (or at least that is the intention) to all those who visit it. I tried to improve the image and the content, not always successfully. I initially posted more often, I suppose because it was new, but now I do it when I have something to say (and sometimes not even that, as I have already said at the beginning, this post should have gone out yesterday).

Despite all this, or precisely because of this, I have to thank you all, that at one time or another have gone through here. 10,815 thanks for every one of the visits that I have received throughout this year, over my 164 posts. Thank you to all who have taken the time to read my complaints, thoughts, concerns and several neuro, laughing with stories and occurrences of Tomeu and Júlia, trying to practice some of the recipes, and help me choose patterns and many more.

How professional bloggers do I wanted to do something special to celebrate this birthday, but I didn’t know what, so here it is, thank you all who stop by and that you might have a little time to read and comment. I will try next year (if we reach the second birthday) to have something special ready. For this year I just can say this: THANK YOU! 10815 THANKS!

Anuncis

2 thoughts on “10.815 gràcies!!!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s